Jak na geometrii ve výtvarné výchově

Výroba papírové krychle měla velký úspěch.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský