Kukátko do vyučování

Někdy pracujeme v lavici, někdy na koberci. S písmenky a obrázky můžeme na koberec, výtvarné činnosti jsou lepší v lavici. Na chodbě u třídy máme podzim s šípkovými keři a papírovými draky.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský