Měření času

Ve výtvarné výchově jsme navázali na téma z předmětu člověk a jeho svět. Děti si samy vymyslely a vyrobily hodiny, pomocí kterých by mohly měřit čas.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský