Mezinárodní den

projekt Erasmus

Naše škola je koordinátorskou školou projektu Erasmus. Do tohoto projektu jsou dále zapojeny tyto školy: Colegio Nuestra Seňora del Rosario – ŠPANĚLSKO, Pumpuru vidusskola – Lotyšsko, Bodnant Community School – Wales ve Velké Británii. Žákovský parlament tento mezinárodní projekt a zorganizoval a vedl jednotlivé workshopy.

Členové žákovského parlamentu na ranním setkávání pro celou školu připomněli, které státy jsou do projektu Erasmus zapojeny a stručně tyto školy popsali. Poté vysvětlili, jak bude projektový den vypadat. Děti byly rozděleny do skupin a postupně prošly workshopy o Španělsku, Lotyšsku, České republice a Wellsu.

Program jednotlivých států si nachystal žákovský parlament na společném zasedání:

Česká Republika – Seznámili jsme se základními informacemi o naší republice, svátcích a tradicích. Hráli jsme kvíz o tom, jak dobře znáte českou zemi, vyzkoušeli jsme si lidový zpěv a tanec. Ochutnali jsme česká jídla.

Španělsko – Shlédli jsme krátké video o Španělsku. Naučili jsme se pár španělských slovíček. Zkusili jsme tančit flamenco a zazpívat španělskou písničku. Připravili jsme a ochutnali tradiční španělské jídlo.

Lotyšsko - Seznámili jsme se se základními informacemi o této zemi, s tradicemi a kulturou. Ochutnali jsme tradiční lotyšské jídlo a zkusili si zazpívat lotyšskou píseň, kterou nám doporučili učitelé z Lotyšska.

Wells - Seznámili jsme se se základními informacemi o této zemi, s tradicemi a kulturou. Ochutnali jsme tradiční velšské jídlo. Zatančili jsme si tradiční velšský tanec a namalovali velšského draka.

Na závěr dílniček každá skupina vyrobila plakát se základními informacemi o danýc

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský