Mikuláš, anděl a čert Nečtenář

Ve čtvrtek 5.12. byl pro nás v 1.A velký den plný překvapení a očekávání. Hned na začátku dne se k nám donesl dopis od Svatého Mikuláše, který nás žádal o pomoc. Jeden z jeho pomocníků andělů, který měl ve veliké oblibě čtení, byl začarován čertem Nečtenářem, a tak se stalo, že anděl už si nemohl nic v knihách přečíst, neboť čert Nečtenář mu zpřeházel všechna písmena. Svatý Mikuláš ale věděl, jak čertovu kletbu zlomit - potřeboval získat peříčka. Požádal nás, abychom mu je pomohli nasbírat. Celé první dvě vyučovací hodiny jsme plnili nejrůznější úkoly - četli jsme slabiky, přiřazovali je k obrázkům, skládali jsme slova a hledali stejná písmena. Za každý splněný úkol jsme získali peří, které nám pak pomohlo vrátit andělovi jeho vášeň ke čtení. Svatý Mikuláš se za námi přišel podívat a jako poděkování, že jsme mu pomohli, přinesl jeden dárek i pro nás. Dostali jsme své první opravdové knihy, slabikáře, ve kterých si od dnešního dne můžeme číst. Úkol jsme tedy splnili na výbornou, a protože máme písmenka a čtení stejně rádi jako anděl, tento dárek od Mikuláše nás moc potěšil. Těšíme se na příští rok, kdy Svatému Mikuláši ukážeme své knihy, ve kterých si budeme číst stejně jako jeho anděl.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský