Náš listopad

V průběhu listopadu se událo mnoho věcí. Naše třída byla v karanténě, takže jsme si zopakovali hodiny online. Samozřejmě jsme se těšili zpět do školy, protože výuka na dálku není v 9. ročníku zrovna nejlepší. Společně jsme si užili hodiny informatiky a výtvarné výchovy. Poslední listopadový den jsme vyrazili na zážitkové dny do SŠPHZ, kde jsme se zúčastnili několika dílniček, které si pro nás SŠ nachystala.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský