Praha

V rámci vlastivědy jsme vyráběli modely významných památek.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský