Projekt ERASMUS +

NÁZEV: Žákovský parlament – posílení prostředí školy pomocí využívání nápadů, zájmů a aktivního zapojení žáků

Připravujeme se na návštěvu partnerských škol
z projektu. Na naši školu přijedou ve dnech 13.-18.10. učitelé z Španělska, Velké Británie a Lotyšska. Z každé země přijede 
6 učitelů a 16 dětí, kterým bude zajištěn program jak naší školou, tak hostitelskými rodinami.

Cílem tohoto projektu je zavádění, popřípadě zefektivnění modelu funkčního parlamentu v zapojených školách. Do tohoto projektu jsou zapojeny čtyři školy, jejichž motivace je velmi podobná. Všechny ze zapojených škol chtějí mít ve své škole efektivní nástroj v procesu demokratizace prostředí školy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský