Projekt - AT the ZOO

Děti si navrhly svou ZOO, nakreslili mapku a písemně popsaly co si navrhly a nakreslily. Poté vyráběly podle svých návrhů ZOO. Prostřednictvím nových výukových aplikaci na ipadech jsme procvičovali novou slovní zásobu k projektu a vazbu There is...., There are .... a předložky místa. Poté prezentovaly své projekty ve třídě.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský