Projektový den k 100. výročí založení Československa

V pátek 26. 10. si naše třída společně s dalšími připoměla formou projektového vyučování události, které naši zemi ovlivnily v uplynulých sto letech. Nejprve jsme se shromáždili na venkovním prostranství před školou, kde byla zasazena lípa Svobody. Poté v tělocvičně proběhlo rozdělení do 16. skupin, jejichž vedení se ujali členové žákovského parlamentu. Trefně volené prezentace střídaly skupinové práce i práce jednotlivců.Žáci tak prošli obdobími prvního státu, přes slávu první republiky, hospdorářskou krizí, nástupem Hitlera k moci, obdobím 2. republiky,komunistickou diktaturou a terorem, Pražským jarem, Sametovou revolucí až do současnosti. Akce proběhla za většinového nadšení a její poslední částí bude ve středu 31.10. věnována třídnická hodina, kde zhodnotíme a shrneme vše podstatné.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský