STARTOVACÍ VÝJEZD

2021/2022 Začínáme

Po roční odmlce jsme letos v září za finanční podpory SRPŠ vyrazili na adaptační pobyt žákovského parlamentu. V úterý v osm hodin ráno se ve škole sešlo 43 parlamenťáků 1. a 2. stupně, kteří se nemohli dočkat společného výjezdu. První dvě hodiny jsme strávili ve škole, chystali jsme si jmenovky
a seznamovali jsme se, protože někteří z nás se viděli úplně poprvé. Na školní hřiště se s námi přišel rozloučit a popřát nám příjemný pobyt pan ředitel. V deset hodin jsme vyrazili směr rekreační středisko Mlýnky. Počasí nám přálo, dopravní situace, i přes uzavírku Kunovic, k nám byla také milosrdná, takže za necelou hodinku jsme dorazili na místo. Ubytovali jsme se a pustili se do společného programu. Nejprve jsme se rozdělili pomocí puzzle do skupin, ve kterých jsme následující den spolupracovali. Protože stále razíme naše zažité heslo: "Sám nejsi nic, posádka je víc", tak jsme se po krátkém obědovém odpočinku pustili do stavby plavidel. Každý parlamenťák má své pevné místo v našem parlamentu a ne jinak tomu bylo i při výstavbě lodí. Každý ze skupiny musel mít na vyrobené lodi své vlastní místo. Zároveň lodě museli být provozu schopné, bylo potřeba zacouvat do velmi úzkého doku, prokličkovat se mezi překážkami a hlavně udržet všechny posádky na lodi a loď při cestě nepoškodit. Po doplutí na místo jsme se ještě museli přebrodit na břeh pomocí malých ostrůvků. Na počátku to vypadalo, že se na svačinu nedostaneme, ale zvládli jsme to. Po svačince a krátkém odpočinku jsme si ve skupinkách připravovali program na večer - představovali jsme jednotlivé posádky včetně jejich lodí.  Po večeři jsme se sešli u ohniště, jednotlivé posádky se představily prostřednictvím připravených scének. Poté jsme opékali špekáčky, zpívali jsme a vesele se bavili. Na závěr večera připravili nejstarší parlamenťáci procházku nočním lesem. Po stezce byli někteří z nás po celodenním programu velmi unavení, tak jsme šli spát. Kolem 23. hodiny se uvnitř budovy rozhostilo naprosté ticho.

Budíček jsme stihli podle plánu v sedm hodin, o půl osmé pan učitel Urbanec vyběhl s dětmi do nedalekého lesíku a v osm hodin už jsme byli na snídani. Následovalo rychlé balení a vyklizení pokojů. A v devět hodin začal náš dopolední blok, který jsme věnovali spolupráci. Během dopoledne parlamenťáci ve skupinkách operovali srdce, odvirovávali počítač a stavěli slepé čtverce. Do všech her šli naplno, domlouvali se mezi sebou, snažili se najít řešení každé situace. Dopoledne uteklo jako voda a odjížděli jsme plní zážitků zpět domů. Ke škole jsme přijeli na čas a loučili jsme se, někteří z nás šli ještě na oběd do školy, někteří odcházeli domů. Těšíme se na výzvy tohoto školního roku.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský