Svatý Václav

V úterý 28.9. máme státní svátek. Proč v tento den nejdeme do školy? To jsme se dozvěděli při zábavné bojovce, kde jsme si nejdřív přečetli o životě svatého Václava a poté jsme měli vyluštit tajenku. Otázky jsme hledali v atriu, odpovědi jsme našli v přečteném textu. V tajence nám vyšlo: DOBRÝ SKUTEK. Svatý Václav totiž dělal dobré skutky, proto jsme si řekli, že v den jeho svátku zkusíme také udělat nějaký dobrý skutek. Jak se nám to povedlo, to si povíme, jakmile se zase potkáme ve škole. Na závěr jsme si vyrobili svatováclavké koruny.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský