ŠVP Filpov 3. den

Třetí den našeho pobytu jsme se vypravili do blízké vesnice Javorník nad Veličkou. Po značené turistické trase jsme došli k malebným roubeným chalupám zvaným Kopánky. Cestou děti plnily ve skupinách úkoly. Drobný nákup v potravinách. Za mírného deště jsme došli na oběd. Po odpoledním klidu proběhl orientační běh, pak míčové hry a fotbal. Po večeři jsme pokračovali ve večerním programu prezentací skupinek, ve kterých skupiny zhodnotily průběh celého dne, který si všichni moc užili.

Soubor PDF: není dostupný
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský