Třídnické hodiny před Vánocemi

Poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme měli třídnické hodiny. V průběhu středy jsme stihli dokončit andělskou poštu, připravit třídu na vánoční party a navštívit vánoční jarmark ve městě. Ve čtvrtek jsme již ve třídě hráli hry, dívali se na vánoční pohádky a netrpělivě čekali na otevření andělské pošty a rozdávání dárečků. Na závěr jsme si ještě užili slavnostní vánoční oběd.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský