Vánoční jarmark

V pátek 14. prosince se ve škole konal tradiční vánoční jarmark. Předvánoční atmosféru zahájila pěvecká produkce v atriu školy. Věřím, že pro mnohé všude vládla adventní nálada. Žáci naší třídy aktivně prodávali různé dobroty a vlastnoručně vyrobené dárečky. Všem, kteří se u našeho stánku zastavili a přispěli, děkujeme. Vybralo se 2000 Kč, které použijeme na cestovné pro blížící školu v přírodě.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský