Vánoční jarmark 9. 12.

V pátek 9. prosince učitelský sbor svým zpěvem zahájil tradiční jarmark. Žáci naší třídy se v hojném počtu zapojili do výroby, ale i do prodeje. Výtěžek po vzájemné domluvě určitě smysluplně využijeme. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na našem prodejním úspěchu.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský