Velké Montessori příběhy v M1

Během měsíce března jsme s dětmi prožili první tři Velké příběhy. První Velký příběh Bůh, který nemá ruce (o vzniku vesmíru a planetě Zemi, základní zákony neživé přírody), druhý Velký příběh O vzniku a vývoji života na Zemi, třetí Velký příběh O člověku a jeho darech (o vývoji člověka).

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský