Volby 2019

Začínáme

Hned první týden v září probíhaly volby do žákovského parlamentu. Nejprve se volilo ve třídách. Každá třída si vybrala několik svých kandidátů do žákovského parlamentu. Tito kandidáti si pak nachystali řeč pro druhé kolo voleb.

Druhé kolo voleb probíhalo ve čtvrtek 4. září ve sborovně školy. Kandidáti předstupovali se svou připravenou řečí, která obsahovala stručné představení kandidáta, proč by chtěl být v parlamentu, co umí, čím by mohl přispět do práce parlamentu, před porotu složenou ze zástupce ředitele školy a koordinátorů žákovského parlamentu. 

Dodatečně budou uskutečněny ještě volby v 6. ročnících.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský