VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Začínáme

Hned první týden v září probíhaly volby do žákovského parlamentu. Nejprve se volilo ve třídách. Každá třída si vybrala několik svých kandidátů do žákovského parlamentu. Tito kandidáti si pak nachystali řeč pro druhé kolo voleb.

Druhé kolo voleb probíhalo ve čtvrtek 6. září ve sborovně školy. Kandidáti předstupovali se svou připravenou řečí, která obsahovala stručné představení kandidáta, proč by chtěl být v parlamentu, co umí, čím by mohl přispět do práce parlamentu, před porotu složenou ze zástupce ředitele školy a koordinátorů žákovského parlamentu. 

Na prvním stupni jsme vyslechli celkem třicet sedm kandidátských projevů. Na druhém stupni už byl zájem nižší, ale po krátkodobém přemlouvání přišlo k volbám dvacet jedna žáků. Stále ještě doufáme, že budeme mít zástupce ze všech tříd.

Takže máme odvoleno a můžeme se pustit do práce.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský