Výchovný poradce

Kariérový poradce v oblasti kariérového poradenství zajišťuje v rámci konzultačních hodin individuální pohovory k volbě povolání a administrativu přihlašování a přestupu žáků k dalšímu vzdělávání.

Sleduje nabídku středních škol a informuje žáky o možnostech vzdělávání na jednotlivých školách v regionu.

Mgr. Petra Grebeníčková

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.45 - 16.00

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).

grebenickova@zszaaleji.cz

Vyhledává a zprostředkovává orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.

Připravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, zároveň koordinuje podpůrná opatření u těchto žáků.

Mgr. Dana Šimíková

Konzultační hodiny: úterý: 15.45 - 17.00

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).
simikova@zszaaleji.cz AKTUÁLNĚ

[Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia]

Vážení rodiče, 

přihlášky Vám vyplním a nachystám ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo
a e-mail na zákonného zástupce, který bude uveden v přihlášce

Informace prosím posílejte na e- mail: 

grebenickova@zszaaleji.cz

Jakmile budu mít přihlášku nachystanou, domluvím se s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 1. března 2022.

V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem.

Petra Grebeníčková

Přijímací řízení na víceletá gymnázia

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

https://www.guh.cz/prijimacky8/

GYMNÁZIUM OTROKOVICE

https://www.gyotr.cz/uchazeci/informace-pro-uchazece/uchazeci-osmilete-studium/

GYMNÁZIUM UHERSKÝ BROD

https://www.gjak.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Kriteria8G2021.pdf


[Přihlášky na střední školu s talentovou zkouškou]

Hezký den,

pomalu se blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou). 

V příloze Vám posílám aktuální informace k přijímacímu řízení pro příští školní rok. Zatím tyto informace platí, uvidíme, zda se budu měnit v souvislosti s epidemiologickou situací. Zároveň sledujte stránky jednotlivých Vámi vybraných středních škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, dny otevřených dveří).

Pokud ještě Vaše dítko není rozhodnuto, kam na střední školu, můžete využít stále nabídku našeho poradenského pracoviště a využít kariérové poradenství u paní učitelky Petry Grebeníčkové (grebenickova@zszaaleji.cz) případně u paní psycholožky Veroniky Frolíková (frolikova@zszaaleji.cz).

Informace pro rodiče, jejichž děti se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou:

Přihlášky Vám vyplním a nachystám ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo a e-mail

Informace prosím posílejte na e-mail: grebenickova@zszaaleji.cz


Jakmile budu mít přihlášku nachystanou, domluvím se s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 30. listopadu.


V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem.

Petra Grebeníčková


[PŘEHLED DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠ VE ZLÍNSKÉM KRAJI]

Přijímací řízení 2022/23 -prezentace

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský