Výchovný poradce

Vyhledává a zprostředkovává orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.

Připravuje podmínky pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou
a školskými poradenskými zařízeními, zároveň koordinuje podpůrná opatření
u těchto žáků.

Mgr. Dana Šimíková

Konzultační hodiny: úterý: 15.45 - 17.00

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).
simikova@zszaaleji.cz Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský