Výchovný poradce

Výchovný poradce v oblasti kariérového poradenství zajišťuje v rámci konzultačních hodin individuální pohovory
k volbě povolání a administrativu přihlašování a přestupu žáků k dalšímu vzdělávání.

Sleduje nabídku středních škol a informuje žáky
o možnostech vzdělávání na jednotlivých školách v regionu. Vyhledává a zprostředkovává orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.

Připravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinuje poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, zároveň koordinuje podpůrná opatření u těchto žáků.

Mgr. Dana Šimíková

Konzultační hodiny: úterý: 15.45 - 17.00

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).
simikova@zszaaleji.cz AKTUÁLNĚ

[PŘEHLED DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠ VE ZLÍNSKÉM KRAJI]

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský