VÝJEZD ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

začínáme

Ve dnech 8. až 9. září 2022 se za finanční podpory SRPŠ uskuteční "startovací" výjezd žákovského parlamentu v rekreačním středisku Mlýnky
u Strážnice. Budeme se navzájem poznávat, tvořit pravidla a promýšlet cíle pro tento školní rok.
Věříme, že vzniklé plány pak budeme s nadšením
a společným odhodláním realizovat ku prospěchu celé školy.

Podrobnější informace najdete v přílohách. Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský