Vynášení Moreny

Za zvuků říkadel se vydal průvod dětí s Morenou od vchodu do školní družiny směrem k břehu řeky Moravy. Po cestě s k nám přidávali rodiče dětí a kolem jdoucí. U Moravního mostu byla Morena odstrojena a za hlasitého pokřiku dětí vhozena do vody. Zpáteční cesta v čele s Létečkem byla ukončena zasazením ozdobené větvičky u vchodu do ŠD. Tak snad jsme tu zimu konečně vyhnali.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský