Vzděláváme děti rodičů z integrovaného záchranného systému a vybraných profesí

Naše škola poskytuje prostor ke vzdělávání dětí rodičů IZS.

Postup pro přihlášení:

1.      Tato služba je pro děti rodičů, kteří pracují pro integrovaný záchranný systém a určené profese nařízením vlády.

2.      Vytisknete si PŘIHLÁŠKU a tu vám potvrdí váš zaměstnavatel. Přihlášku odevzdáte vychovatelce školní družiny první den při nástupu.

3.      První den je nutné, aby rodiče dítě přivedli, protože je potřeba podepsat souhlas se vzděláváním a stravováním.

4.      Kontaktní osobou za naši školu je vedoucí vychovatelka paní Světlana Habartová email: habartova@zszaaleji.cz

5.      Kontaktujte prosím paní Světlanu Habartovou a oznamte jí, kdy Vaše dítě do školy nastoupí (den a přibližný čas pobytu od – do).

6.      Paní Habartové také nahlaste, zda-li máte zájem, aby Vaše dítě ve škole obědvalo, jinou stravu dětem neposkytujeme. Strava je zdarma.

 Co můžete od této služby čekat?

1.      Děti mohou přijít v čase od 5:30 do 18.30 hodin.

2.      Jako dozor jsou u dětí vychovatelky školní družiny nebo studenti pedagogických oborů.

3.      V čase od 8 – 10 hodin pomáhají dětem s výukou asistentky pedagoga.

4.      Snažíme se zajistit dětem i jiný program než jen pobyt ve třídě – hry na komunikaci, výtvarnou dílnu, pobyt na školním hřišti.

5.      Děti mají možnost připojit se na online hodiny v jejich kmenové škole – mají k dispozici tablety.

 Co od vás potřebujeme?

1.      Aby si děti do školy přinesly materiály, se kterými mají v daný den pracovat (sešity, učebnice, ….) a měly také poznačeno, co mají dělat.

2.      Pro děti, které potřebují více pracovat na PC, by bylo ideální, kdyby si přinesly svoje notebooky.

3.      Nečekejte prosím, že Vaše dítě bude vzdělávat učitel. Jde opravdu o dozor nad dětmi, které mají distanční výuku řízenou kmenovou školou. Naši pedagogičtí pracovníci se snaží dětem pomoct úkoly plnit, ale nejde o „běžné vyučování“.

4.      Pokud potřebujete pomoct, obraťte se prosím na vedoucí vychovatelku paní Světlanu Habartovou, popřípadě na ředitele školy Vratislava Brokla, email: brokl@zszaaleji.cz. Jsme rádi za otevřenou komunikaci a případné požadavky se budeme snažit okamžitě řešit. Budeme také rádi za Vaši zpětnou vazbu, popřípadě návrhy na zlepšení.

Vratislav Brokl, ředitel školy

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský