Zahradní slavnost

akademie školy Letem Českem

Druhým celoškolním projektem tohoto roku byla „Zahradní slavnost“. V dubnu jsme představili téma zahradní slavnosti na ranním setkávání. Již na začátku roku jsme věděli, že chceme, aby téma naší slavnosti bylo spojeno se stým výročím republiky, proto letošním tématem bylo „Letem Českem“. Od dubna jsme se věnovali přípravě zahradní akademie – chystání a nácvik předělů mezi jednotlivými historickými epochami, průvodní řeči a závěrečného vystoupení zahradní slavnosti. Tematicky se nám pak jednotlivá vystoupení rozdělila na několik skupin. Zastoupená byla vystoupení vážící se k historii a geografii České republiky, neopomenut zůstal náš region Slovácko – folklór, tradice; na slavnosti jsme si připomenuli významné události ze sportu, seznámili jsme se s vývojem tance a dozvěděli se spoustu dalších informací o naší vlasti. Příprava se vyplatila, což v červnu potvrdil zaplněný areál školy po celou dobu zahradní slavnosti. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 510,- Kč a na naše adoptované spolužáky bylo vybráno 540,- Kč. Na začátku příštího školního roku rozhodneme, jak s výtěžkem naložíme.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský