ŽP 1.stupeň

Práce na Mezinárodním projektu - děti vyhledávaly informace o státech zapojených do Erasmu a začaly promýšlet workshopy na projektový den.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský