ADAPTAČNÍ POBYT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Mlýnky

V úterý prvního října jsme odjeli se žákovským parlamentem na Mlýnky. Cesta autobusem trvala zhruba jednu hodinu. Po příjezdu na místo nám přímo v autobuse zavázali oči šátkem a následně jsme udělali dlouhý zástup, chytli jsme se za ramena a společně vytvořili živého hada. Přesunuli jsme se tímto způsobem až k chatě, u které jsme si všichni šátky sundali. Učitelé nám rozdali klíče od pokojů a poté jsme se ubytovali. Měli jsme krátkou pauzu na vybalení kufrů. Po přestávce jsme se sešli u ohniště, kde jsme hráli seznamovací hry, po kterých jsme se rozdělili do skupin a ve skupině jsme hráli zajímavou hru – “upíra”. Cílem této hry je zapamatování si jmen všech členů. Následně jsme členy naší skupiny představili ostatním skupinám. Pak jsme si zahráli: „Na rodiny”. Konečně byl oběd. Po výborném obědě nám přišla vhod pauza, kterou většina z nás využila ke spánku. Po zaslouženém odpočinku jsme se sešli na terase, kde jsme opět vytvořili skupinky, a ve skupinkách jsme dělali další aktivity -stavěli jsme vysokou věž, tvořili jsme různé geometrické tvary z naší skupiny, zachraňovali jsme se z potápějícího se člunu. Poslední hrou dne byl závod stonožek. Celý den jsme zakončili opékáním špekáčků. Druhý den nám začal smutně. Zemřel Karel Gott, tak jsme malinko změnili program a věnovali jsme krátký čas k uctění jeho památky. Před odjezdem jsme stihli ještě nějaké další aktivity k posílení spolupráce. Následoval odjezd domů. Oba dva dny jsme si velmi užili a rozešli jsme se s výhledem dalších zajímavých akcí ŽP.

Karolína

1. - 2. 10. 2019 se uskutečnil adaptační pobyt žákovského parlamentu na Mlýnkách. Program jsme měli opravdu nabitý, můžete nahlédnout v příloze. Počasí nám přálo, takže jsme celé dva dny strávili venku.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský