Digitální věk - digitální škola aneb chceme se učit moderně

Popis projektu

Cílem projektu je zlepšit stavební stav školy a její vybavenost technikou, a to rekonstrukcí prostor školy na velké vzdušné učebny vybavené moderní technikou a vytvořit tak kvalitní, atraktivní výukové prostředí umožňující využít moderní metody výuky pro zhruba třetinu žáků z Uherského Hradiště, kteří chodí do naší školy. Zároveň chceme podpořit i atraktivitu našeho města v oblasti základního školství jednak tím, že vznikne nový typ učeben - velká učebna o rozloze cca 120 - 121m2,  jednak tím, že v nich bude nejmodernější technika a také i tím, že poskytneme žákům nové výukové metody.

Ve škole máme volné prostory, které se používají jako skladiště. Jejich propojením se sousední kmenovou učebnou vznikne velká vzdušná učebna o průměrné ploše cca 120-121 m2. Půjde o rekonstrukci ploch, kdy vybouráním nenosné stěny mezi skladem a učebnou vznikne nová velká učebna.
Cílová skupina žáci, tak získá nové odborné učebny a podstatně se zvýší kvalita jazykového vzdělání žáků, tak i vzdělání v ICT technologiích. Dotazníky jsme zjistili, že žáci by chtěli moderní prostředí, moderní technologie, moderní výukové metody.
Studiem konkurenčních škol jsme zjistili, že žádná z nich v okolí ani kraji zatím nemá takové vybavení, ani tak velké učebny (většinou školy mají průměrnou velikost učeben 50-65m2), ani neučí metodami, které chceme zavést. 
Materiálním výstupem projektu budou zrekonstruované plochy školy vybavené novou moderní technikou, které budou sloužit jako  výukové prostory. Půjde o vytvoření 3 nových odborných učeben vybavených moderní informační, komunikační a jazykovou technikou - 
1/ digitální ICT učebnu pro 30 žáků 
2/ multimediální videokonferenční jazykovou učebnu pro 24 žáků
3/ digitální jazykovou učebnu pro 24 žáků
Nemateriálním výstupem (službou) bude : zlepšení podmínek výuky a možnost vyučovat moderními metodami: videokoferenční , multimediální, interaktivní, digitální jazyková výuka, ICT výuka, rozšíření výukových prostor a zvýšení komfortu uživatelů - žáků.

Celkový rozpočet projektu:

Celkové zdroje: 4 469 985,67 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 3 975 346,67 Kč

Z toho:

Dotace z rozpočtu RR: 3 377 346,67 Kč

Dotace Města Uh. Hradiště: 450 000 Kč

Vlastní zdroje školy: 642 639 Kč

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský