KOLEDOVÁNÍ

Vánoční naladění se

Prvostupňoví parlamenťáci zrealizovali stejně tak jako v minulém školním roce předvánoční „Koledování“. Každý pátek před adventní nedělí se sešli všichni žáci školy u vánočního stromečku a zazpívali si za hudebního doprovodu učitelů koledy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský