Montessori podpora

Montessori v ZŠ Za Alejí

Na podporu Montessori vzdělávání na Základní škole Za Alejí bylo v roce 2013 založeno Občanské sdružení Montessori Uherské Hradiště. V roce 2015 byly schváleny nové stanovy, které definovaly také nový název, a to Spolek Montessori Uherské Hradiště. Členy spolku jsou rodiče či zákonní zástupci dětí, které navštěvují Montessori třídu v Základní škole Za Alejí Uherské Hradiště.

Členové spolku se podílí na financování aktivit v Montessori třídách členským příspěvkem, který vždy schvaluje členská schůze. Aktuální výše příspěvku je uvedena v zápise ze dne 8.9.2020.

Aktuality přímo z dění ve třídách s výukou Montessori najdete na stránkách tříd MA, MB, MC, MD a ME.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský