Ekotým

Ekotým na naší škole vznikl již v roce 2010. Jeho členové se v rámci schůzek ekotýmu učí o environmentálních tématech, usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení   životního  prostředí  školy a jejího okolí, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit. Snažíme se u našich žáků budovat co největší ekologické povědomí a vtáhnout je do témat týkajících se přírody, udržitelného rozvoje a s tím souvisejícího šetření zdroji.

Co je nového?

Mezi oblíbené akce ekotýmu patří např. Den Země, 72 hodin – Ruku na to!, Ukliďme Česko!, Kola pro Afriku či jiné sběrové akce. Ekotým se také nepravidelně zapojuje do akcí jako je CO2 liga či Recyklohraní. Po zbudování políčka na školní zahradě byl ekotým zapojen do celoročních projektů Chleba, Brambory, Dýně, Kukuřice, Mrkev. Nyní je políčko využíváno k pracovním činnostem a ekotým jednorázově vypomáhá s udržováním bylinkových záhonů. Ekotým jednou za čas pořádá Ekohraní – celoškolní celoroční projekt s úkoly zaměřenými na přírodu a životní prostředí. Na ranním setkávání vedeném ekotýmem členové ekotýmu informují o činnosti ekotýmu, resp. program setkávání zaměřuje na den významný pro přírodu, např. Voda, Den stromů. Členové ekotýmu se snaží pomocí zavedení ekohlídek a systému cedulek nabádat ostatní ke snižování spotřeby energie, vody a třídění odpadů.

Ekotým čítající každým rokem cca 30 žáků 4. až 9. ročníku se věnuje různorodé činnosti. Počet schůzek ve školním roce se pohybuje okolo 40. Od školního roku 2016/2017 začíná ekotým v září svou práci dvoudenním adaptačním pobytem. Na aktivitě ekotýmáků je velice potěšující vidět, že žáky práce v ekotýmu baví.

Soubory ke stažení

Ekokodex

Ekokodex je společným vyznáním hodnot a návodem k ohleduplnému chování k životnímu prostředí pro každého kdo školu navštěvuje. Nemělo by jít ani tak o seznam obecných prohlášení typu "budeme pečovat o životní prostředí", ale spíše o popis konkrétních jednání, která mohou vykonávat všichni žáci a zaměstnanci školy.

Hodnocení činnosti ekotýmu, poděkování členům, rozloučení

před 12 měsíci, 19.6.2019

Ve středu 19. června se konala v nově upraveném atriu II. stupně poslední schůzka ekotýmu, kde jsme zhodnotili celoroční činnost ekotýmu, poděkovali jsme členům za jejich aktivitu a rozloučili jsme se s vedoucí ekotýmu, paní učitelkou Řádkovou. číst více..

Ranní setkávání ekotýmu

před 1 rokem, 13.5.2019

V dnešním ranním setkávání jsme se zaměřili na ODPADY. Přesněji řečeno na to, abychom svůj odpad minimalizovali, resp. odpad (zejména ten plastový) vůbec neprodukovali. Inspirovali jsme se stránkami www.nepetuj.cz a zazpívali si písničky Nepetuj a Popeláři. číst více..

Ukliďme Česko!

před 1 rokem, 4.4.2019

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se 26 členů ekotýmu nadšeně zapojilo do akce Ukliďme Česko! číst více..

Projekt KROKUS

před 1 rokem, 3.4.2019

Naše škola se i v tomto školním roce účastní projektu irské organizace HETI ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. číst více..

Osvěta o odpadech

před 1 rokem, 3.4.2019

Členové ekotýmu připravili na 2. pololetí tohoto školního roku osvětu na téma Minimalizace a třídění odpadů pro 1. i 2. stupeň naší školy. Podle harmonogramu vstupují do jednotlivých tříd s prezentací a dalšími aktivitami. číst více..

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský