Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Vize je vytvořená na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

„Pokud nevíte, kam jdete,  pravděpodobně skončíte někde jinde“. Lawrence J. Peter

Chceme, aby:

  • naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

  • byla demokratickým, zdravým, bezpečným, pozitivním, podnětným a otevřeným místem, kam rádi chodí žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci. (Kde se líbí žákům, rodičů, učitelům, zaměstnancům i návštěvám),

  • poznání/učení se bylo vzájemné, chtěné a objevné, založené na pochopení, smysluplnosti, tvořivosti, aktivitě, radosti, oslavě a ocenění,

  • si každý žák zažil úspěch, radoval se ze svého posunu/rozvoje a měl příležitost prezentovat cesty svého učení,

  • učitel byl svým žákům průvodcem,

  • školu tvořilo společenství založené na respektu, toleranci, naslouchání, důvěře, podpoře, a zodpovědnosti,

  • naše škola byla prostorem pro nové nápady, zajímavé myšlenky, inovativní přístupy,

  • naše škola byla prostředím charakteristickým vzájemnou podporou, jasnými a jednotnými pravidly,

  • naše škola byla spolupracující a navazující kontakty s jinými školami nejen doma, ale i v zahraničí,

  • naše škola byla inspirující


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský