Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Noc s Andersenem

31. března 2023 se zúčastní některé třídy Noci s Andersenem. Tato noc bude věnována autorům a dílům, která mají děti rády.

více...
Otevřená ZAALEJKA

V úterý 14.3.2023 proběhla na naší škole druhá Otevřená Zaalejka tohoto školního roku. Předškoláčci s rodiči měli na výběr devět učeben a Montessori třídu, kde si mohli vyzkoušet různé zábavné aktivity. Na závěr si zájemci prohlédli školu v doprovodu pana ředitele.

více...
Ponožková výzva

Ponožková výzva se každoročně koná 21. března a spojuje se se Světovým dnem Downova syndromu.

více...
Osvětim – svědomí lidstva

Dějepisný vzdělávací program pro žáky 9. tříd

více...
Žákovský parlament míří do Senátu PČR

Prosíme o podporu při naší cestě, hlasujte pro náš projekt Mezinárodní den

více...
Školní zpravodaj

Právě vyšlo nové číslo Školního zpravodaje

více...
Charitativní sbírka

Žákovský parlament se zapojil do charitativní sbírky Diakonie Broumov pro lidi v nouzi.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

24

červen

Školní výlety 2. stupeň

za 1 den, 24.06.2024

27

červen

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

za 4 dnů, 27.06.2024

28

červen

Slavnostní ukončení školního roku

za 5 dnů, 28.06.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský