Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

ERASMUS +
před 1 rokem, 21.11.2022

ERASMUS +

1. den - zprávy z adaptačního pobytu


Co bylo na Otevřené Zaalejce
před 1 rokem, 17.11.2022

Co bylo na Otevřené Zaalejce

Ve středu 9.11.2022 proběhla první Otevřená Zaalejka pro budoucí prváčky.


před 1 rokem, 10.11.2022

Erasmus+

Ve dnech 20.11. – 25.11.2022 se uskuteční první mobilita projektu Erasmus+, kterého jsme koordinátorskou školou. V projektu máme partnerské školy z těchto států: Španělska (Valencie – Paterna), Lotyšska (Jürmala), Porugalska (Amora), Chorvatska (Split).


před 1 rokem, 8.11.2022

Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo Školního zpravodaje.


Halloween
před 1 rokem, 28.10.2022

Halloween

31. 10. 2022 v třídnických hodinách

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 14 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský