Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

před 1 měsícem, 2.11.2023

Montessori - návštěvy v hodinách

Nabízíme Vám možnost podívat se na výuku dětí v montessori třídách.


před 1 měsícem, 31.10.2023

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

Ve středu 8.11. žáci 9. ročníku navštíví Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, která se koná v Klubu kultury v Uh. Hradišti. Přehlídka poskytne přehled o nabídce učebních a studijních oborů na středních školách. Představí také za účasti firem možnost uplatnění na trhu práce.


před 1 měsícem, 31.10.2023

Návštěva Úřadu práce

27.11., 28.11. proběhne pro žáky 9. ročníku beseda na Úřadu práce k tématu volby povolání.


před 1 měsícem, 31.10.2023

TECHNICKÝ JARMARK

V pátek 3.11. se zájemci z řad žáků 8.ročníku zúčastní Technického jarmarku, který pořádá Hospodářská komora k volbě povolání. Exkurze proběhnou ve společnostech Aircraft Industries a.s., Altech s.r.o. Uherské Hradiště, C.S.O. spol.s.r.o. Staré Město.


Halloween
před 1 měsícem, 30.10.2023

Halloween

Po stopách halloweenu

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 14 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský