Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Páťáci ve Strážnici

Páťáci jsou na výletě ve Strážnici

více...
Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo školního zpravodaje

více...
Pasování na čtenáře

Ve středu 19.6. byli prváci montessori tříd MA, MB, MC slavnostně pasováni na čtenáře v knihovně BBB v Uh. Hradišti.

více...
Slavnosti Slabikáře

V pondělí 17. 6. odpoledne proběhla slavnost slabikáře pro letošní prvňáčky.

více...
Ex-libris

V pondělí 17. 6. se vybraní žáci druhého stupně účastnili vyhlašování cen soutěže, kterou pořádala Knihovna BBB.

více...
Exkurze Vídeň

Žáci 8. a 9. ročníku se v pátek 14. června zúčastnili exkurze ve Vídni.

více...
Změna telefonního čísla ředitele školy

Od 17. 6. do 31.7 2024 má ředitel školy nové telefonní číslo: 572 432 906.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

31

srpen

Adaptační pobyt pro předškoláky - běžné třídy

za 2 měsíce, 31.08.2024

02

září

Slavnostní zahájení školního roku 2024/2025

za 2 měsíce, 02.09.2024

07

září

Adaptační pobyt pro předškoláky - montessori třídy

za 2 měsíce, 07.09.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský