Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Učitelské podzimní tvoření
před 1 měsícem, 25.10.2023

Učitelské podzimní tvoření

Odpoledne 24. 10. se v naší škole neslo v duchu podzimních příprav. Pod vedením zkušené aranžérky se naši učitelé vžili do role žáků a učili se základům podzimní vazby. Společně strávený čas nám tak přinesl nejen nové dovednosti, ale celá akce nám pomohla proměnit v podzimním čase i naši sborovnu.


Erasmus Days
před 1 měsícem, 25.10.2023

Erasmus Days


LISTOPADOVÁ KONFERENCE
před 2 měsíci, 22.10.2023

LISTOPADOVÁ KONFERENCE

23. 11. 2023 - Konference konzultačních center ŽP a Konference k adaptačním pobytům


před 2 měsíci, 22.10.2023

OTEVŘENÁ ZAALEJKA

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na návštěvu školy 9. listopadu 2023 od 16:00 do 17:00 hodin


co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 14 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský