Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

před 2 měsíci, 10.10.2023

Tělocvična mimo provoz

Vážení rodiče, v důsledku rekonstrukce střechy máme na dobu neurčitou uzavřenou tělocvičnu. Do odvolání bude tělesná výchova probíhat ve venkovních prostorách. Prosíme o vybavení dětí vhodným venkovním oblečením, jak na sportování, tak na případnou vycházku. Děkujeme za pochopení této situace.


Přehlídka středních škol
před 2 měsíci, 9.10.2023

Přehlídka středních škol


Nákup oblečení s logem školy
před 2 měsíci, 5.10.2023

Nákup oblečení s logem školy

Do 24. října 2023 je spuštěn eshop, kde si můžete objednat oblečení s logem školy.


9. A Adaptační pobyt
před 2 měsíci, 27.9.2023

9. A Adaptační pobyt

Mlýnky u Radějova


9. B Adaptační pobyt
před 2 měsíci, 27.9.2023

9. B Adaptační pobyt

Mlýnky u Radějova

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 14 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský