Důležité kontakty

Záchranná služba:155
Policie ČR: 158
Linka tísňového volání: 112
Oddělení sociálně právní ochrany dětí: 572 525 760
Krizová telefonní linka k šikaně: 286 881 059

Linka důvěry Zlín - SOS linka
Zaměření: problémy v souvislosti s drogami, hracími automaty, alkoholem, AIDS …
Tel.: 577 431 333 (nonstop)
E-mail: sos.linka@zlin.cz
Web: http://www.soslinka.zlin.cz/

Linka bezpečí
Zaměření: pro děti a dospívající v obtížné životní situaci (mládež do 18 let a studenti do 26 let)

Bezplatný telefon: 800 155 555 (nonstop)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: http://www.linkabezpeci.cz/

Linka důvěry
www.modralinka.cz
skype: modralinka
chat:  https://chat.modralinka.cz
schránka internetového poradenství:
https://chat.modralinka.cz/wms

Linka bezpečí Online
E-mailová poradna
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz(odpovídáme do 3 pracovních dnů)

Chat Linky bezpečí
Kontakt:http://chat.linkabezpeci.cz/

Internet Helpline
Zaměření: poradna pro bezpečný internet (pomoc dětským obětem internetové kriminality)
Bezplatný telefon: 800 155 555 (nonstop)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web:http://www.internethelpline.cz/

Linka vzkaz domů
Zaměření: pro děti a mládež na útěku či vyhozené
Bezplatný telefon: 800 111 113 (dostupný z pevné sítě)
Mobil: 724 727 777 (běžné tarify operátorů)
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Web: http://www.vzkazdomu.cz/

DONA linka
Zaměření: telefonická pomoc osobám ohrožených domácím násilím
Tel.: 251 511 31 (nonstop)
E-mail: dona@donalinka.cz
Web: http://www.donalinka.cz

Rodičovská linka
Zaměření: rodinné a výchovné poradenství pro rodiče, prarodiče a ostatní členy rodiny, pedagogy
Tel.: 840 111 234
E-mail: info@linkabezpeci.cz
Web: http://www.linkabezpeci.cz/

Krizová centra, poradny a nízkoprahové kluby 

Pro děti a mládež:

Nízkoprahové centrum TULiP
volnočasové aktivity, pomoc mladým při řešení průšvihů ve škole, doma, s drogou...
Nádražní 29,
686 01 Uherské Hradiště
tel: 606 627 239
kancelář: 725 520 998
e-mail: tulip@uhradiste.charita.cz
www.klubtulip.cz

Středisko výchovné péče HELP
výchovné poradenství, krizová intervence, individuální, skupinové a rodinné terapie
Zelené náměstí 1292, Uh. Hradiště
Tel.: 572 564 520
svp@svphelp.cz
www.svphelp.cz

Pro rodiče:

Pedagogicko-psychologická poradna

řešení výukových a výchovných problémů, diagnostické, intervenční a konzultační služby

Františkánská 1256, Uh. Hradiště
Tel.: 572 551 352
ppp@ppp.uhedu.cz
Web: http://www.pppuh.cz

 

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy,p.o.

Františkánská 1256, Uh. Hradiště
Tel.: 572 555 330
Mobil: 775 760 785
Web: www.centrum-poradenstvi.cz


Oblastní charita
bezplatná občansko-právní poradna a psychologická poradna

Velehradská 247, Uh. Hradiště
Tel.: 572 555 783
uhradiste@caritas.cz
Web:http://www.uhradiste.caritas.cz/

K-centrum Charáč
pomoc při řešení drogových problémů, pro uživatele drog, pro rodiče a blízké

Šromova 136, Uh. Hradiště
Tel.: 572 540 616
charac@podaneruce.cz
Web: http://www.podaneruce.cz/

 

MěÚ Uherské Hradiště

pomoc v oblasti výchovy a péče o nezletilé děti, dávky sociální péče, sociální poradenství, sociálně právní ochrana dětí, pomoc rodinám s dětmi v sociální nouzi, náhradní rodinná péče

Svatováclavská 568, Uh. Hradiště
Tel: 572 525 750

Místní protidrogový koordinátor
Tel.: 572 525 760
Jana.Nohalova@mesto-uh.cz

 

Probační a mediační služba ČR

různé alternativy řešení trestnéčinnosti, pomoc obětem a pachatelům trestných činů

Velehradská 1217, Uh. Hradiště
Tel.: 572 552 642
​uhradiste@pms.justice.cz

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský