Kariérové poradenství

Kariérové poradenství na naší škole nabízí pomoc a podporu žákům a rodičům v rozhodování o střední škole, profesi. 

V rámci konzultačních hodin nabízí individuální pohovory k volbě povolání a administrativu přihlašování a přestupu žáků k dalšímu vzdělávání.

Sleduje nabídku středních škol a informuje žáky o možnostech vzdělávání na jednotlivých školách v regionu.

Mgr. Petra Grebeníčková

Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 15.30 hod.

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).

grebenickova@zszaaleji.cz

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol ve Zlínském kraji

Informace pro rodiče, jejichž děti se hlásí na střední školu s talentovou zkouškou

Termín odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou je 30. 11. 2022.

Přihlášky Vám vyplním a nachystám ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací na mail: grebenickova@zszaaleji.cz

1) Název střední školy + obor

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo a e-mail

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno:

2. 1. – 15. 1. 2023 /umělecké školy/ 

2. 1. – 15. 2. 2023 /gymnázia se sportovní přípravou/

15. 1. – 31. 1. 2023 /konzervatoře/

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.stredniskoly.cz

http://www.vyberskoly.cz

Webové stránky Vámi vybraných středních škol


Další odkazy:

http://www.cermat.cz    Informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z JČ a Ma 

http://www.zkola.cz        Informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)

PREZENTACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský