Kariérové poradenství

Kariérové poradenství na naší škole nabízí pomoc a podporu žákům a rodičům v rozhodování o střední škole, profesi. 

V rámci konzultačních hodin nabízí individuální pohovory k volbě povolání a administrativu přihlašování a přestupu žáků k dalšímu vzdělávání.

Sleduje nabídku středních škol a informuje žáky o možnostech vzdělávání na jednotlivých školách v regionu.

Mgr. Petra Grebeníčková

Konzultační hodiny: čtvrtek 14.00 - 15.30 hod.

Domluvte si, prosím, termín přes email (možnost i v jiné dny).

grebenickova@zszaaleji.cz

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.stredniskoly.cz

http://www.vyberskoly.cz

http://www.prihlaskynastredni.cz

Webové stránky Vámi vybraných středních škol


Další odkazy:

http://www.cermat.cz    Informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z JČ a Ma 

http://www.zkola.cz        Informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)

Jednotná přijímací zkouška 2024

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ SŠ- TERMÍNY

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL

PREZENTACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA SŠ

Sledujte webové stránky: http://www.prihlaskynastredni.cz

Kam na školu ve Zlínském kraji?

Jak na přihlášku v DIPSY

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský