Metodik prevence 2. stupně

Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy. Připravuje a vyhodnocuje dotazníky a ankety vztahující se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, …). Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších rizikových projevů.

Mgr. Kristýna Horáková - metodik prevence pro
                                                            1. stupeň

Mgr. Michal Vrobel - metodik prevence pro 2. stupeňMinimálně preventivní program školy


Školní program proti šikanování

Vážení rodiče.

Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy.

Šikana se v zárodečné fázi vyskytuje v každé škole, proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi – rodiči.

Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, výchovnou poradkyni, školního metodika prevence, školního psychologa, zástupce ředitele školy či ředitele školy).

Využít lze také schránku důvěry (fyzickou i elektronickou).

Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

Metodické dokumenty, doporučení a pokyny MŠMT

Převzato z webových stránek MŠMT

Obsahuje metodická doporučení a metodické pokyny v oblasti primární prevence rizikového chování schválená vedením MŠMT: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) a Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský