Metodik prevence 1. stupně

Funkci školního metodika prevence na 1.stupni v naší škole vykonává Kristýna Horáková

Jak můžete kontaktovat školního metodika prevence?

Školního metodika prevence můžete kontaktovat osobně ve škole (telefonicky na čísle: 572 432 928, případně také e-mailem: horakova@zszaaleji.cz. Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě.

Zajímavé a užitečné odkazy a dokumenty:

KYBERŠIKANA

https://www.e-bezpeci.cz/

ŠIKANA

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:

psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani

www.spondea.cz

wikipedie.org (sebepoškozování)

https://www.centrumlocika.cz/

DROGOVÁ PORADNA/ZÁVISLOSTI

https://www.extc.cz/

https://www.sananim.cz/

https://www.prevcentrum.cz/

https://www.odrogach.cz/

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský