Povinné informace

8. listopadu 2023 byla školskou radou schválena výroční zpráva.

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele, to je města Uherské Hradiště. K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči Základní škole Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace, může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP), podle kterého vyučujeme od školního roku 2007-2008. Mottem našeho programu je: "Aktivita, tvořivost spolupráce". Poslední verze je platná od 1. září 2022.

Od 1. září 2022 máme nový školní vzdělávací program pro Montessori třídy.

Školní řád

Školní řád byl schválen Školskou radou dne 8. listopadu 2023 a má platnost od 9. listopadu 2023

Naše škola je součástí sítě Eduroam.

Je zde vysíláno essid eduroam, ověřování je prováděno protoklem 802.1x. Návod jak si nastavit počítač pro práci s 802.1x naleznete na eduroam.cz. Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte na své domovské organizaci.


Our school is a part of Eduroam network. 

The essid eduroam is broadcasted here. Authentication is based on the 802.1x protocol. You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský