Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

před 3 roky, 31.3.2021

Náhradní výuka pro děti z IZS

Po dobu velikonočních svátků nebude zajištěn provoz náhradní výuky pro děti rodičů IZS.


před 3 roky, 18.3.2021

Distanční výuka a duševní zdraví

Zde najdete doporučení MŠMT k délce synchronní výuky při distančním vzdělávání.


před 3 roky, 11.3.2021

Přijímací zkoušky na střední školy

Zde najdete upravené termíny pro jednotné přijímací zkoušky na střední školy.


Do toho nemají děti co kecat! aneb Proč školy zjišťují, že se jim demokracie vyplatí
před 3 roky, 11.3.2021

Do toho nemají děti co kecat! aneb Proč školy zjišťují, že se jim demokracie vyplatí

Demokracie může být dost náročná forma vlády. Ve státě i ve škole. Čím více lidí totiž do věci kecá, tím hůř.


před 3 roky, 1.3.2021

Virtuální ranní dýchánky

On-line výuka stále pokračuje, už jsme si na ni zvykli, ovládáme techniku, máme rytmus v plnění úkolů, orientujeme se v Classroomech. Přestali jsme však mít přehled o tom, jak se máme.

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 14 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský