Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Zápis dětí s odkladem na školní rok 2020/2021

Upozorňujeme rodiče, že elektronický zápis musí znovu rodiče vyplnit i pokud mělo dítě v loňském roce odklad.

více...
Informace k nástupu vybraných tříd od 19. dubna 2021

Zde najdete podrobné informace k nástupu dětí.

více...
Informace k nástupu vybraných tříd od 12. dubna 2021

Zde najdete podrobné informace k nástupu dětí.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

03

březen

Erasmus+ - výjezd Portugalsko

za 6 dnů, 03.03.2024

14

březen

Vzdělávací zájezd Osvětim 9. A, 9. B

za 17 dnů, 14.03.2024

20

březen

Kavárna pro rodiče předškoláci + budoucí šesťáci

za 23 dnů, 20.03.2024

22

březen

Noc s Andersenem

za 25 dnů, 22.03.2024

23

březen

Brigáda rodiče - atria

za 26 dnů, 23.03.2024

28

březen

Velikonoční prázdniny

za 1 měsíc, 28.03.2024

03

duben

Ekopobyt Sluňákov - 8. AB

za 1 měsíc, 03.04.2024

08

duben

Ekopobyt Sluňákov - 8. C

za 1 měsíc, 08.04.2024

16

duben

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

za 2 měsíce, 16.04.2024

23

duben

Třídní schůzky

za 2 měsíce, 23.04.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský