Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

Proběhla první Otevřená Zaalejka

V úterý 11.2.2020 proběhlo první odpoledne Otevřené Zaalejky.

více...
Nabídka zaměstnání

Přijmeme učitele/učitelku s kombinací přírodopis - tělesná výchova

více...
Pololetní vysvědčení

V důsledku velké nemocnosti ve škole byl plánovaný celoškolní program změněn. Vysvědčení (výpis) budeme dětem dávat 1. vyučovací hodinu (do 9 hodin). Poté budou moct děti ze školy odejít, pokud jim napíše zákonný zástupce žádost o odchod v 9 hodin. Jinak výuka (třídnické hodiny) končí dle časů uvedených v týdenních či čtrnáctidenních plánech. Obědy se budou vydávat od 11:40 hodin, tak prosím, nezapomeňte na jejich odhlášení.

více...
Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků

V neděli 26. 1. odjíždí na lyžařský výcvikový kurz do Velkých Karlovic žáci 7. C. V sobotu 1. února je vystřídají žáci 7. A a 7. B. Přejeme hodně sněhu, nezapomenutelné sportovní zážitky a návrat bez úrazu.

více...
Virová onemocnění

Vážení rodiče, během tohoto týdne se prudce zvýšil počet žáků naší školy, kteří mají virová onemocnění. Z tohoto důvodu jsme přijali následující opatření: zrušili jsme výuku plavání, tělesné výchovy, bruslení a velké shromažďovací akce, zvýšili jsme desinfekci při úklidu. Žádáme Vás, abyste neposílali do školy děti nemocné a nedoléčené a věnovali pozornost příznakům virových onemocnění u svých dětí. Dále Vás žádáme o důsledné odhlašování obědů.

více...
Další aktuality

co nás čeká?

03

březen

Erasmus+ - výjezd Portugalsko

za 6 dnů, 03.03.2024

14

březen

Vzdělávací zájezd Osvětim 9. A, 9. B

za 17 dnů, 14.03.2024

20

březen

Kavárna pro rodiče předškoláci + budoucí šesťáci

za 23 dnů, 20.03.2024

22

březen

Noc s Andersenem

za 25 dnů, 22.03.2024

23

březen

Brigáda rodiče - atria

za 26 dnů, 23.03.2024

28

březen

Velikonoční prázdniny

za 1 měsíc, 28.03.2024

03

duben

Ekopobyt Sluňákov - 8. AB

za 1 měsíc, 03.04.2024

08

duben

Ekopobyt Sluňákov - 8. C

za 1 měsíc, 08.04.2024

16

duben

Pedagogická rada za 3. čtvrtletí

za 2 měsíce, 16.04.2024

23

duben

Třídní schůzky

za 2 měsíce, 23.04.2024

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský