Košatý strom poznání
vyrůstá z aktivity, tvořivosti
a spolupráce všech.

V čem jsme jiní

Tripartity, třídnické hodiny a ranní setkávání, týdenní a čtrnáctidenní plány, Montessori pedagogika, akce pro předškoláky, adaptační pobyty, výjezdy do zahraničí, absolventské práce, žákovský parlament atd...

více...

Naše vize

Odpovídá na otázku „kam směřujeme, co chceme dosáhnout.“ Je vytvořena na základě sdílených hodnot, ze kterých se vyvozují cíle a plány činnosti.

Chceme, aby naše škola ovlivňovala generace, byla respektovaná a vyhledávaná a vedla k celoživotnímu vzdělávání

více...

Poslání

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání.

Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

více...

Etický kodex

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy ve své každodenní práci etické principy aplikuje. Přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

více...

Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty. Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.

více...

Za Alejí
v číslech

563 dětí ve škole
99 dětí v Montessori třídách
54 pedagogických pracovníků
3837 absolventů

aktuálně

před 4 roky, 20.12.2019

PF 2020

Milí žáci, vážení rodiče a příznivci školy, jménem všech pracovníků školy Vám přeji klidné svátky vánoční a hodně štěstí a zdraví v magickém roce 2020.


Zpívání u vánočního stromu
před 4 roky, 20.12.2019

Zpívání u vánočního stromu

16.12.2019 zpívaly naše děti na náměstí v Uh.Hradišti.


před 4 roky, 18.12.2019

Školní zpravodaj

Vyšlo nové číslo školního zpravodaje


Slavnostní oběd
před 4 roky, 17.12.2019

Slavnostní oběd

V pátek jako každý rok čeká celou školu slavnostní oběd. O obsluhu se postarají děti ze sedmého ročníku. Už se na tuto slavnostní chvilku všichni moc těšíme.


před 4 roky, 10.12.2019

Zpívání u vánočního stromu

V pondělí 16. 12. 2019 jdou děti z naší školy zpívat na náměstí do Uh. Hradiště.

co nás čeká?

08

prosinec

Jarmark školy

před 15 hodinami, 08.12.2023

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský