8.B

Třídní učitel

třídní učitelka VIII.B
tel.: 572 432 928

Rozvrh hodin

Co je nového?

Centrum ekologické výchovy Sluňákov - Den třetí

před 10 dny, 15.5.2022

náročném dni jsme se občerstvili v Lovecké chatě a opekli špekáčky. Třetí den exkurze jsme zhlédli krátký film o lovu vodních bezobratlých a vydali jsme se do tůňky na Sluňákově lovit tyto vodní tvory. Po obědě jsme navštívili Rajskou zahradu, Lesní chrám, Kouzelný les zvuků a pocitů a Sluneční horu. Před odjezdem jsme reflektovali náš pobyt promítnutím reportáží a prostřednictvím akční tvorby v přírodě z předchozích dnů. číst více..

Centrum ekologické výchovy Sluňákov - Den druhý

před 13 dny, 12.5.2022

Druhý den nás čekal celodenní výlet do Litovelského Pomoraví. Před tím jsme ještě stihli navrhnout loga pro chráněné krajinné oblasti a zhodnotili jsme originální a společné prvky navržených log. Na této téměř patnáctikilometrové túře jsme se seznámili s přírodou a krajinou CHKO Litovelského Pomoraví (lužní les, ramena Moravy a meandry, žábronožky). Měli jsme také čas na diskuzní aktivitu na téma vztah člověka ke krajině, vysvětlili jsme si historické souvislosti užívání krajiny s použitím historické mapy. Po tomto náročném dni jsme se občerstvili v Lovecké chatě a opekli špekáčky. číst více..

Centrum ekologické výchovy Sluňákov - Den první

před 13 dny, 12.5.2022

První den jsme se seznámili s nízkoenergetickou budovou, pracovali jsme ve skupinkách na tématech spojených s přírodou, zahráli jsme si v krásném prostředí Sluňákova hry a poté jsme se vydali na průzkum budovy, technologií a okolí domu. Večer jsme ve skupinách skládali písničky o Sluňákovu, které každá skupinka zazpívala ostatním. číst více..

Den Země - Bunč - Brdo

před 27 dny, 28.4.2022

Den Země jsme strávili v Chřibech, kde byla na cestě z Bunče na Brdo připraven výukový program s úkoly. číst více..

Den Země - Smetanovy sady

před 1 měsícem, 23.4.2022

Na programu byla ukázka dravců s odborným výkladem, úkoly po naučné stezce a jiné aktivity. číst více..

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský