1.B

Co je nového?

PRÁCE JE NĚKDY ZÁBAVA :)
před 3 měsíci, 25.4.2024

PRÁCE JE NĚKDY ZÁBAVA :)

Tak například v matematice skládáme z vršků desítky a různé obrázky, vyrábíme geometrická tělesa, v ČAS sejeme, popisujeme části lidského těla ...


PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU
před 3 měsíci, 24.4.2024

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU

V pondělí 8. 4. si děti vyzkoušely první pomoc při úrazu se studentkami zdravotnické školy.


VÝTVARNÉ DÍLNIČKY V ZUŠ
před 3 měsíci, 24.4.2024

VÝTVARNÉ DÍLNIČKY V ZUŠ

Děti si v ZUŠ vyzkoušely různé dílničky např. dramatickou výchovu, animaci, malbu na stojanu.


Nocování ve škole
před 4 měsíci, 7.4.2024

Nocování ve škole

Noc s Andersenem je akcí českých knihoven, ke které jsme se společně s několika dalšími třídami naší školy připojili. V pátek 22. března jsme přespali ve spacácích na karimatkách ve třídě. Kromě hraní na hřišti, jsme luštili téma společného večera, vyráběli deníček, prošli stezku odvahy, shlédli pohádku loutkového divadla.


Den učitelů aneb děti učí děti
před 4 měsíci, 7.4.2024

Den učitelů aneb děti učí děti

26. března učily prvňáčky děti z pátého ročníku. Akce se koná každý rok na výročí narození Jana Amose Komenského.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský