6.B

Třídní učitel

metodik prevence pro I. stupeň
tel.: 572 432 928

Rozvrh hodin

Co je nového?

DEN ZEMĚ
před 21 dny, 3.5.2024

DEN ZEMĚ

2. května jsme se vydali na trasu podél Moravy. Po cestě dlouhé 11 km nás čekalo 8 stanovišť s úkoly.


DEN ZEMĚ - Smetanovy sady
před 1 měsícem, 22.4.2024

DEN ZEMĚ - Smetanovy sady

Dne 22.4.jsme si prošli úkoly na naučné stezce s tématikou „Život mezi stromy“, dále jsme viděli dravce s odborným výkladem a plnili různé aktivity a úkoly v parku. Za úspěšné absolvování stezky jsme dostali drobný dárek na památku.


Ranní setkávání pro návštěvu ze Španělska
před 1 měsícem, 17.4.2024

Ranní setkávání pro návštěvu ze Španělska

Naše třída připravila ranní setkávání pro spolužáky z naší partnerské školy ve Valencii. Na úvod jsme všechny španělské studenty a učitele představili celé škole a předali jim drobné dárečky. Poté jsme si společně zatančili Macarenu.


Bubny do škol
před 2 měsíci, 27.3.2024

Bubny do škol

Bubny do škol pod záštitou Policie ČR - interaktivní zábavná show, uvolnění a v neposlední řadě alternativní výuka ve formě skupinového bubnování. Žáci s pomocí lektora vytvořili hudební orchestr, jenž přecházel do samotného vystoupení. Nešlo primárně o rozvoj hudební výchovy, nýbrž o posílení sociálních vztahů.


Noc s Andersenem
před 2 měsíci, 24.3.2024

Noc s Andersenem

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský